Team

Part II MEng students 2023-2024

James McQueen

Chidiebube Anyanechi

Veerakit Sukamongkol (TongTong)

Alumni

Dr Mingzhe Yu, DPhil in Materials, 2023

Dr Shona McNab, DPhil in Materials, 2023

Dr Eleanor Shaw, DPhil in Materials, 2023

Dr Isabel Al-Dhahir, DPhil in Materials, 2022

Dr Katherine Collet, DPhil in Materials, 2018

 

Freya Leyland, MEng in Materials, 2023

Yuelin Xiong, MEng in Materials, 2023

Nadhanont Kiatkulvanich, MEng in Materials, 2023

Reggie (Mong) Leung, MEng in Materials, 2022

Louis Wright, MEng in Materials, 2022

Omer Nalbant, MEng in Materials, 2021

Frank (Xumo) Yang, MEng in Materials, 2021

Poppy Miller, MEng in Materials, 2020

Alex Herzog, MEng in Materials, 2020

Rachel Kealy, MEng in Materials, 2019

Joshua Deru, MEng in Materials, 2019

Anita (Ruinan) Zhou, MEng in Materials, 2019

Louis Brannan, MEng in Materials, 2018

Siyao Du, MEng in Materials, 2018

Shiyun Liu, MEng in Materials, 2017

Nicolas Jennison, MEng in Materials, 2016

Matthew Cyrson, MEng in Materials, 2016

Visiting and summer academics

Dr David Payne, 2024 (Macquarie University, Australia)

Dr Robert Patterson, 2024 (UNSW, Australia)

Yuxuan Zhou, 2023 (Zhejiang University)

Ruidong Zhou, 2023 (St Anne's College, Oxford)

Dr Shuai Nie, 2022 (UNSW)

Dr Angelika Basch, 2022 (Austrian University of Applied Sciences)

Adam Dadabhoy, 2022 (Swansea University)

Julian Loncarevic, 2022 (Oxford)

Ben Jagger, 2020 (Oxford)

Reggie (Mong) Leung, 2020 (Oxford)

Samira Kelly, 2020 (Bath)

Yuan Zong, 2019 (Shanghai Jiao Tong)

Henry zhang, 2018 (Shanghai Jiao Tong)

Zhaohua Luo, 2017 (Nimte)

Bingkun Hu, 2016 (Shanghai Jiao Tong)